massasje

Å ha vondt i ryggen er blitt en folkesykdom. De fleste vil en eller annen gang erfare at ryggsmerter blir så akutte at det går ut over både arbeid og fritid. På mange arbeidsplasser fører disse smertefulle skjelettplagene til kostbare sykemeldinger. Statistikken forteller at mellom 70 og 85 prosent av oss før eller siden vil oppleve uspesifikke ryggplager (Lower Back Pain – LBP).

Lower Back Pain (LBP) betyr at ryggsmertene ikke har noen spesiell påvist årsak. Det vil si at det ikke kan relateres til bestemte smerter på grunn av brudd, svulster og infeksjoner, revmatrid artritt, osteoporose, metafase eller betennelse for å nevne noe.

Massasje har god effekt!

Om du har stiv rygg eller nakke (uten en påvist årsak), viser studier at massasje har god effekt. Massasje lindrer plagene og forhindrer kroniske smerter. Det samme gjelder for slitasje. Den positive virkningen gjelder både for pasienter som har hatt kroniske ryggsmerter over kortere (fire til 12 uker) og lenger tid (over 12 uker).

Vår erfarne og dyktige massasjeterapeut

Vår erfarne og dyktige massasjeterapeut står til din disposisjon enten du sliter med ryggsmerter eller stiv nakke. Massasjeterapien reduserer smerter, gjør det enklere å fungere normalt i hverdagen og gjør en restitusjonsperiode kortere. Etter behandlingen føler du deg straks mer opplagt og funksjonsdyktig. I tillegg øker blodsirkulasjonen og gir deg fornyet energi.

Mange våkner også med stivhet i kroppen om morgenen, kanskje på grunn av feil liggestilling eller en dårlig madrass. Massasjeterapeuten løser opp den stramme og støle muskulaturen som har bygd seg opp. Innen kort tid opplever mange at kvaliteten på søvnen blir kraftig forbedret.

Du får mest ut av massasjen om du kombinerer den med opplæring og øvelser. Besøk Vaulen Kiropraktorklinikk for en massasje på Mariero (Stavanger) på adressen http://www.vaulenkiropraktorklinikk.no/massor-stavanger/

Har du fibromyalgi? Massasje hjelper mange

Mennesker med fibromyalgi lever med kroniske smerter, en smertetilstand som igjen ofte fører med seg andre plager og problemer. Det er en sykdom som heller ikke har fått særlig oppfølging eller et godt behandlingstilbud gjennom det tradisjonelle helseapparatet. Nyere forskning har imidlertid vist at bindevevsmassasje kan føre til lindring av smertene og de plagene som følger med, enten det er stress, dårlig søvnkvalitet, angst eller depresjon.

Resultater fra ulike studier viser at massasje særlig gir god effekt på kort sikt. Det kan derfor være behov for jevnlig behandling.  Forbedret livskvalitet kan oppnås gjennom behandlinger med 2-4 ukers mellomrom. Selv om massasje ikke kan helbrede fibromyalgi, er den effektiv som middel i en komplementær behandling, fordi massasjen demper symptomene.

Fibromassasje

Fibromassasje er spesielt tilpasset dem som har fibromyalgi. Den virker også bra for pasienter som har kroniske smerter ellers. Det er en forsiktig, mild massasje. Den utføres skånsomt med lette stryk og spesialgrep. Behandlingen er både avspennende, gir lindring for smertene, reduserer trøtthet og stølhet I tillegg blir blodsirkulasjonen bedre og energinivået heves.

Bindevevsmassasje

I følge en studie (Bratteberg) hjelper bindevevsmassasje mot smerter hos mennesker som lider av fibromyalgi. Etter at femten behandlinger var gjennomført, viste det seg at smertelindringen ble redusert med 37 prosent. Bindevevsmassasjen førte samtidig til at bruken av smertestillende medikamenter ble sterkt redusert. Bedringen kommer gradvis. Også etter de femten første behandlingene kan det oppnås økende bedring. Men det er viktig å fortsette med behandlingen etter ca 6 måneder for at smerten ikke igjen skal komme tilbake.

relaxingKonklusjon

Bindevevsmassasje virker inn både på den fysiske smerten og øker samtidig livskvaliteten hos pasienten. Massasjen fører til at smerten i triggerpunktene som vi forbinder med sykdommen reduseres. Dette fører i sin tur til at den totale smerteopplevelsen blir mindre. Gjennom at spenningene i bindevevet reduseres, fører det til at angsten forbundet med smerten reduseres. Søvnkvaliteten bedres, funksjonsevnen øker og det oppnås bedre bevegelighet. Massasje fungerer derfor som supplement og komplementær behandling.